Tìm kiếm
Close this search box.
Tìm kiếm
Close this search box.

Nghị định 109/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính Phủ về Quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở sở khám bệnh, chữa bệnh.

Tìm hiểu thêm các quy định Nghị định 109/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính Phủ về Quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở sở khám bệnh, chữa bệnh. 

Vui lòng truy cập trang thông tin của sở y tế thành phố hồ chí minh dưới đường link sau:

https://medinet.hochiminhcity.gov.vn/huong-dan-thu-tuc-hanh-chinh/nghi-dinh-1092016nd-cp-ngay-01072016-cua-chinh-phu-ve-quy-dinh-cap-chung-chi-ha-c4643-4120.aspx

CHƯƠNG TRÌNH
BÀI VIẾT KIẾN THỨC

Dự phòng trước phơi nhiễm HIV hiệu quả 99%