Giờ làm việc: 07:30 - 20:00
Thứ 2 đến chủ nhật
Liên hệ
119 Trần Bình Trọng, 
Phường 2, Quận 5, TP Hồ Chí Minh
028 7303 1869
khang@galantclinic.com

Additionally, paste this code immediately after the opening tag: