Giờ làm việc: 09:00 - 20:00
Thứ Hai đến Chủ Nhật hằng tuần
119 Trần Bình Trọng , Phường 2 , Quận 5 , TP. Hồ Chí Minh
Liên hệ
119 Trần Bình Trọng, Phường 2, Quận 5, TP Hồ Chí Minh
 khang@galantclinic.com

Additionally, paste this code immediately after the opening tag: