Tìm kiếm
Close this search box.
Tìm kiếm
Close this search box.

Galant cung cấp 2 hình thức thanh toán (trả tiền) khi mua hàng là Thanh toán khi nhận hàng (Ship COD) và Thanh toán trực tiếp tại phòng khám.

* HÌNH THỨC THANH TOÁN KHI NHẬN HÀNG: Khi người bán giao hàng cho bạn, lúc đó bạn mới phải thanh toán. Đối với hình thức này, Galant sẽ không đảm bảo giải quyết khiếu nại của quý khách nếu xảy ra tranh chấp và khiếu nại, trừ trường hợp Giao hàng sử dụng hệ thống vận chuyển của Galant.

Dự phòng trước phơi nhiễm HIV hiệu quả 99%